Voor de dokter

Primum non nocere et in dubio abstine

Evidence based informatie ter ondersteuning van het spreekuur van de huisarts is ruim voor handen, maar niet altijd snel en overzichtelijk te vinden. Deze website probeert een hulp te zijn voor de huisarts die betrouwbare kennis snel en overzichtelijk wil kunnen inzetten tijdens het spreekuur.


Als huisarts beoordelen we iedere dag laboratorium-uitslagen. Daarbij schatten we de kans in op bepaalde afwijkingen en aandoeningen. Maar weten we ook hoe betrouwbaar die inschattingen zijn? Wat doen ze met de vermoedens die we hadden op het moment van aanvragen? Niets is zwart of wit, maar hoe grijs is grijs? De rekenwaarden voor de calculators zijn gebaseerd op likelihood ratio's en gevalideerde klinische beslisregels.